Permalink to single post

Jaką szkołę podstawową wybrać dla dziecka?

Szkoła podstawowa państwowa

Szkoła podstawowa do której ma uczęszczać dziecko, powinna być dogodna w każdym aspekcie, nie tylko w postaci dobrego dojazdu. To, że szkoła jest blisko, wcale nie oznacza, że dziecko czuje się tam dobrze. Niestety, wiele państwowych szkół jest na utrzymaniu państwa i standardy edukacji nie są jeszcze na tak wysokim poziomie. Jednak wiele też zależy od nauczycieli i ich podejścia, dlatego warto z nimi porozmawiać. W większości szkół organizowane są tak zwane drzwi otwarte, podczas których można wejść do szkoły, zobaczyć atmosferę klas, sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Otrzymuje się ulotki, informacje o tym, co szkoła oferuje by dziecko mogło się nie tylko uczyć, ale również rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Wszystkie szkoły podstawowe Warszawa prowadzą edukację darmową, co oznacza, że rodzice płacą tylko za dodatkowe potrzeby dziecka. Najczęściej dzieci mogą liczyć na darmowy obiad, możliwość skorzystania ze szkolnej biblioteki, przebywanie w świetlicy, a także podstawowe kształcenie, w tym języki obce oraz ćwiczenia gimnastyczne na sali. Co kilka miesięcy odbywają się zebrania rodziców, na których omawiane są są uczniowskie zachowania, metodyka kształcenia oraz efekty. Dzieci mają również wycieczki szkolne, wyjazdy do opery, teatru czy kina, a także letnie zawody sportowe.

Prywatna szkoła podstawowa

Prywatna szkoła podstawowa jest alternatywą szkoły państwowej dla rodziców, którzy mają większe zasoby finansowe. Wybór ten może być spowodowany innymi możliwościami kształcenia, a także wyboru zainteresowań. Szkoła prywatna utrzymuje się z pieniędzy rodziców, dlatego maja oni prawo decydować o sposobie kształcenia swoich dzieci. Tym samym wpływają na ich rozwój, na ilość zajęć, ustalają godziny zajęć, a także współorganizują ciekawe wyjazdy, zajęcia pozaszkolne czy sportowe. Na pewno są to szkoły mające większą uwagę dla dzieci, ponieważ nauczyciele traktują je bardziej indywidualnie. Klasy są przyjazne, ilość uczniów optymalna, a w razie potrzeby dzieci są dowożone do szkoły specjalnym busem. Rozwój jest dopasowany do możliwości dziecka, a lekcje są bardzo interesujące, ponieważ budżet szkolny pozwala na nowoczesną edukację. Dzieci bardzo szybko się integrują, między innymi na zabawie szkolnej, obozach tematycznych, koloniach, czy też podczas prywatnych dodatkowych lekcji. Młodsze dzieci są kształcone za pomocą zabawy, tak aby czuły się w szkole dobrze i bezpiecznie. Nie muszą nosić ze sobą ciężkich tornistrów, ponieważ szkoła wyposażona jest w szafki dla każdego ucznia, również na ubrania sportowe. Pomimo kosztów na edukację prywatną, warto ją podjąć, ponieważ dzieci mają lepszy start na przyszłość.

Permalink to single post

Którą szkołę wybrać dla dziecka?

Szkoły prywatne i demokratyczne

Szkoły prywatne i demokratyczne mają szerszą ofertę programową dla dzieci, które chcą do nich uczęszczać. Przede wszystkim edukacja jest nastawiona na rozwój i pogłębianie kreatywności, a także wykazywanie zdolności w danym temacie. Na pewno są to szkoły, w których jest więcej wolności, empatii, ponieważ za naukę i zajęcia pozaszkolne płacą rodzice. Szkoły te także podlegają pod Ministerstwo Edukacji, jednak mają większe możliwości realizacji programu, ponieważ wszystkie pomysły są opłacane prywatnie. Stąd też dzieci mają sporą ilość zajęć sportowych, muzycznych, artystycznych, a także komputerowych. Tradycyjne lekcje takie jak język polski, matematyka czy fizyka, odbywają się bardzo nowocześnie. Przede wszystkim dzieci chłoną wiedzę na lekcjach, nie mają zadań domowych, a w razie potrzeby są organizowane na bieżąco konsultacje i korepetycje. Dzieci organizują bardzo często przedstawienia dla swoich rodziców, zapraszają ich na wspólne biesiadowanie, imprezy szkolne, a także wyjazdy czy wycieczki krajoznawcze. Oferta jest bardzo bogata, tym bardziej że prywatne szkoły podstawowe Warszawa to placówki wyposażone w najnowszy sprzęt, a także z pełnym dozorem ochroniarskim, by bezpieczeństwo dzieci było najważniejsze. Rodzice kontaktują się z nauczycielami za pomocą e-maila, a także specjalnej strony internetowej.

Szkoły podstawowe państwowe

Wybór państwowej szkoły podstawowej jest często podyktowany budżetem domowym, tym bardziej jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci. Jak wiadomo, za szkołę płaci państwo, dlatego dzieci mogą chodzić do niej za darmo. Coraz więcej szkół jest bardzo przyjaznych, również dla uczniów niepełnosprawnych. Są podjazdy, windy, a do szkoły dzieci mogą dojeżdżać autobusami szkolnymi. Na terenie szkoły jest stołówka, w której dzieci mogą zjeść obiad, a także kupić zdrowe przekąski. Szkoła potrafi pomieścić dosyć dużą liczbę dzieci, dlatego ilość klas jest dopasowana do wielkości szkoły. Oprócz tradycyjnych zajęć, dzieci mają gimnastykę, koszykówkę, siatkówkę, lekkoatletykę, a także zajęcia na basenie. Co kilka miesięcy odbywają się apele szkolne, na których dzieci mogą wykazać się swoją twórczością, kreatywnością, czy zabawą. Szkoła podstawowa zazwyczaj zbiera dodatkowe opłaty od rodziców, które są przeznaczane na wycieczki do muzeum, opery czy teatru. Zebrania rodziców to spotkania, na których nauczyciele mogą podzielić się swoimi uwagami, dzięki czemu bieżące problemy są rozwiązywane bardzo szybko. Nad bezpieczeństwem czuwają nauczyciele, a także dyrektor, który również stara się dbać o atmosferę w placówce szkolnej.

Permalink to single post

Które szkoły podstawowe są najlepsze?

Wybór szkoły podstawowej

Szkoła podstawowa jest miejscem, w którym dzieci powinny czuć się bezpiecznie. Jej wybór zależy od bardzo wielu czynników, na które rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim szkoła powinna edukować dzieci na takim poziomie, aby mogły z łatwością wybierać dalsze kształcenie, a w dorosłości spełniać się jako zadowoleni pracownicy lub przedsiębiorcy. Bardzo korzystne dla dzieci są możliwości rozwoju dopasowane do ich poziomu przyswajania wiedzy, stąd też rodzice muszą wybrać, czy wolą szkoły prywatne czy państwowe. Na pewno wpływ na to ma budżet domowy, ponieważ szkoła państwowa jest darmowa, a za szkołę prywatną płaci się co miesiąc ustalone kwoty. Jednak w ramach edukacji dzieci mają o wiele więcej zajęć, czy to artystycznych, czy sportowych. Poza tym w klasach jest mniejsza liczba dzieci, dlatego nauczyciele mogą poświęcić więcej uwagi każdemu z nich. Już sama atmosfera jest bardzo przyjemna, szkoły są o wiele mniejsze, a nauczyciele znają praktycznie każdego rodzica. Natomiast w szkołach państwowych realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej, do którego nauczyciele muszą się dopasować. Bardzo często szkoła znajduje się w bliskiej lokalizacji osiedli, domów jednorodzinnych, dlatego duża grupa dzieci ma do niej blisko, a to również wpływa choćby na koszty rodziców.

Oferta programowa szkół podstawowych

Szkoły podstawowe oprócz obowiązkowego programu nauczania, mogą wprowadzić różne dodatkowe zajęcia. Ich liczba uzależniona jest od finansów szkoły, wolnych klas, a także planu lekcji dzieci. Jeśli pozwala im na to czas, mogą przyjść do szkoły popołudniu i wówczas uczą się dodatkowych umiejętności, jak na przykład programowania komputerowego, rękodzieła, a nawet szerszego zakresu z matematyki, chemii czy biologii. Zależy to w dużej mierze od nauczycieli, ponieważ to oni wiedzą, w jakim kierunku dzieci są uzdolnione. Najwięcej możliwości mają szkoły podstawowe Warszawa prywatne, dlatego, że nauka jest bardziej elastyczna. Dzieci mogą mieć lekcje do południa, a popołudniu zajęcia pozaszkolne, które sprawiają im często ogrom przyjemności. Poza tym organizowane są także olimpiady językowe, tematyczne, a także mnóstwo zajęć sportowych, również zawody międzyszkolne. Rodzice powinni zobaczyć możliwości obu rodzaju szkół, porównać je sobą, aby dokonać właściwego wyboru dla swoich dzieci. Jeśli z jakiegoś powodu, dzieci muszą zrezygnować z danej placówki, to również jest to możliwe nawet w ciągu roku szkolnego. Egzaminy są dopiero pod koniec danego etapu i tutaj także jest ogromne wsparcie nauczycieli. Czasem zdarza się, że to oni pomagają wybrać dalszą edukację.